O nas

Seria WIEM ICI OPOWIEM dla przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy I-III)  

Program do zajęć „MOJE MIASTO WROCŁAW I JA” został napisany z myślą o najmłodszych przedstawicielach naszej społeczności. Najważniejszym celem zajęć jest zainteresowanie i kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem. Zajęcia mają być podwaliną do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, wzbudzania chęci poznania i utożsamiania się z miastem, poprzez stopniowe poznanie historii i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu. 

Dla dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przestrzeń ma charakter egocentryczny – liczy się tylko jego punkt widzenia, ale rozpoznaje ono przestrzenie, które łączy z działaniem i osobami. Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie rozwijają błyskawicznie rozumienie przyczynowości, a zatem potrafią wnioskować na podstawie faktów. Umieją zestawić stan początkowy z końcowym i odkryć czynniki, które doprowadziły do transformacji zdarzenia. Na ten wiek przypada również wzrost znaczenia funkcji symbolicznej, czyli zdolności przypominania sobie nieobecnych przedmiotów i zjawisk za pomocą symboli i znaków. Dzieci posiadają cały wachlarz możliwości zrozumienia zajęć o charakterze historycznym. Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu jest stosowanie odpowiednich form prowadzenia zajęć.  

W Programie WIEM I CI OPOWIEM główny nacisk kładziony jest na dostosowanie właściwej metody nauczania, a celem jest pobudzanie w dzieciach ciekawości i myślenia. Zajęcia motywują dziecko do działania, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.  

 

Kluczowe cechy Programu

  • Profesjonalna kadra nauczycielska – nie tylko pedagodzy, ale też Przewodnicy Miejscy PTTK po Wrocławiu – a przede wszystkim pasjonaci historii z warsztatem doskonalonym w uatrakcyjnianiu prezentowanych treści najmłodszym oraz inspirowaniu i pobudzaniu ciekawości otaczającego świata
  • Bogactwo materiałów dydaktycznych – wykorzystanie najlepszych praktyk dostępnych w literaturze, zweryfikowanych na rynku, ale też własne, autorskie rozwiązania wykorzystujące nowoczesne modele i innowacyjne technologie w służbie zwiększania atrakcyjności prezentowanych tematów oraz skuteczności procesu dydaktycznego
  • Przekazanie wiedzy zgodnie z wypracowanym planem nauczania
  • Innowacyjne metody prezentacji i pokazów realizowanych zajęć
  • Autorski, nowatorski program angażujący całe rodziny we wspólną edukacyjną zabawę (właściwie: naukę poprzez zabawę)