Zagadka nr 1

Fragment wału grodu na Ostrowie Tumskim

To tylko jeden element większej konstrukcji, która chroniła mieszkańców grodu przed ewentualnymi atakami z zewnątrz.

Tak przypuszczalnie wyglądał cały gród z otaczającym go wałem.

 

Wał drewniano – ziemny o konstrukcji przekładkowej, wzmocnionej stosowanym na ziemiach polskich systemem hakowym. Szerokość wału u podstawy wynosiła 25 m, wysokości dochodziła do 12m.