Zagadka nr 4

Odpowiedź na zagadkę: Cembrowina

 

Wydawałoby się, że mieszkańcy grodu znajdującego się na wyspie mieli wody pod dostatkiem. Niestety nie można było czerpać jej bezpośrednio z rzeki, gdyż była ona bardzo zanieczyszczona. Większość śmieci wyrzucano bezpośrednio do rzeki, tworzyło się więc tam siedlisko bakterii.

Skąd więc uzyskać czystą wodę w grodzie?

Wystarczyło wykopać niewielki dół, aby odnaleźć w nim oczyszczoną naturalnie wodę. Ziemia naturalnie filtrowała płyn, która następnie była już zdatna do picia. Drewniana obudowa chroniła cembrowinę przed zasypaniem lub przed osunięciem się ziemi.