O zajęciach

METODY I FORMA PRACY Z DZIEĆMI

W Programie WIEM I CI OPOWIEM główny nacisk kładziony jest na dostosowanie właściwej metody nauczania, a celem jest pobudzanie w dzieciach ciekawości i myślenia. Zajęcia motywują dziecko do działania, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Metody w programie sprawią, że dziecko stanie się osobą, która ma wpływ na to, co na zajęciach będzie się działo, będzie współtwórcą wartości dydaktycznej. Grupa metod aktywizujących stosowanych podczas zajęć opiera swój sens na uczeniu się przez działanie, współpracę i co najważniejsze przez przeżywanie.

Dzieci będą miały do pomocy różne materiały dydaktyczne dostosowane z osobna do każdego z przerabianych zagadnień. Metoda „demonstracyjna” będzie górowała nad „podającą” formą zajęć. W procesie poznania najkorzystniejszy jest taki dobór środków, który umożliwi bezpośredni kontakt i włączy wszystkie zmysły dziecka. Poprzez porównanie, obserwację i eksperymentowanie dzieci nauczą się wnioskować, zdobywać umysłowe i praktyczne umiejętności.

W doborze środków dydaktycznych kierujemy się zasadą, że ich niedobór ma niekorzystny wpływ na proces poznawczy. Zajęcia będą prowadzone bez stosowania „transmisyjnego modelu edukacji”, w którym nauczyciel przekazuje „ukrzesłowionym” dzieciom wiedzę, gdyż stosując takie podejście, dziecko pozostaje w relacji tylko z nauczycielem.

Podczas naszych zajęć pracujemy w kręgu – czy to krzeseł, poduch, czy siedząc na dywanie – wszyscy są zaangażowani przez cały czas zajęć. Utworzony krąg powoduje, że każdy uczestnik ma kontakt (wzrokowy) ze wszystkimi pozostałymi. Kiedy mówi – jest słyszany i słuchany przez wszystkich, w równym stopniu słyszy wypowiedzi każdego z pozostałych uczestników. Każda aktywność w takim kręgu absorbuje uwagę wszystkich uczestników, ponieważ dociera w równym stopniu do wszystkich. Taka przestrzeń wspomaga koncentrację całej grupy na przedmiocie zajęć.

Dlaczego w programie WIEM I CI OPOWIEM stosowane są takie metody?
Ponieważ piramida uczenia się określa, że zapamiętujemy:
• 10% tego, co czytamy
• 20% tego, co słyszymy
• 30% tego, co widzimy
• 50% tego, co widzimy i słyszymy
• 70% tego, co sami mówimy
• 90% tego, co sami robimy