Cykl I

Nasze zajęcia poświęcone są najciekawszym zagadnieniom kultury, historii i tradycji Wrocławia

Program do zajęć „MOJE MIASTO WROCŁAW I JA” został napisany z myślą o najmłodszych przedstawicielach naszej społeczności. Najważniejszym celem zajęć jest zainteresowanie i kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem. Zajęcia mają być podwaliną do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, wzbudzania chęci poznania i utożsamiania się z miastem, poprzez stopniowe poznanie historii i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu.

 


Dawno temu w grodzie – dzieje Ostrowa Tumskiego

Podczas zajęć przeniesiemy się do wczesnośredniowiecznego Wrocławia. Zajrzymy do słowiańskiego grodu. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób i za pomocą jakich materiałów budowano dawne zabudowy. Następnie wspólnie, krok po kroku, odtworzymy dawny wrocławski gród wraz z podgrodziem, poznając funkcję poszczególnych elementów osady. Odpowiemy na pytania: na czym polega praca archeologa? Kim są Słowianie? Kim byli pierwsi Piastowie? Co ich różni, a co łączy? Co to jest gród, podgrodzie i fosa?

Do wydruku – Cykl I – Dawno temu w grodzie


Dawni mieszkańcy Ostrowa Tumskiego

Przeniesiemy się w wehikule czasu w odległą epokę. Oglądając wnętrze chaty mieszkalnej omówimy jej funkcję, umeblowanie i przedmioty codziennego użytku ze zwróceniem uwagi na te, które wyszły z użycia i te, które nadal są obecne w naszym życiu codziennym. Będziemy mieli okazję wcielić się w role mieszkańców grodu i piastowskich wojów, a jako rekwizyty posłużą nam repliki (to znaczy wierne kopie) zabytków archeologicznych z terenów ziem polskich. Odpowiemy na pytania: kto mieszkał w grodzie? Jak wyglądało życie w osadzie sprzed 1000 lat? Jakie budynki w grodzie związane były z królem, wojem i ludnością osadniczą?

Do wydruku – Cykl I – Dawni mieszkańcy Ostrowa Tumskiego


Jak Wrocław został miastem

Na zajęciach poznamy historię powstania naszego miasta opartą na przekazach historycznych oraz legendach. Dowiemy się, kto był założycielem Wrocławia i dlaczego Wrocław zostawał „miastem” kilka razy. Poznamy krótką historię Nowego Miasta, którego na próżno szukać na współczesnych mapach. Odszukamy herb miasta na zdjęciach zabytków i odbite pieczęcie na rekwizytach. Odpowiemy na pytania: jaki był rodowód herbów i pieczęci, które posiada Wrocław? Jaka jest różnica między założeniem miasta, a założeniem Wrocławia? Dlaczego dawno temu mówiono we Wrocławiu po czesku i niemiecku? Bogata oprawa zajęć o dawnym Wrocławiu sprawi, że zajęcia zaintrygują i zaktywizują dzieci do wspólnego odkrywania miasta.

Do wydruku – Cykl I – Jak Wrocław został miastem


Wrocław na szlaku handlowym

Zajęcia będą prowadzone w formie opowieści o zamierzchłych czasach w oparciu o eksponaty i repliki ówczesnych przedmiotów. Dzieci dowiedzą się jak wyglądał handel w starym Wrocławiu. Nauczą się czym był handel wymienny i jak dawniej płacono za towary. Zdobędą wiedzę na temat przebiegu szlaku bursztynowego i solnego, które prowadziły przez Wrocław. Odpowiemy również na pytania: gdzie i czym handlowano w dawnym Wrocławiu? Dlaczego właśnie we Wrocławiu odkryto Skarb Bursztynowy? Czy na placu solnym sprzedawano sól? Na koniec zajęć dzieci samodzielnie zaprojektują własne monety: wybiorą wzór otoku, lica i odcisną go za pomocą specjalnych stempli w szybkoschnącej glinie.

Do wydruku – Cykl I – Wrocław na szlaku handlowym


Dawni mieszkańcy Wrocławia i ich zawody

Za pomocą rekwizytów przybliżymy temat życia w średniowieczu z perspektywy mieszkańca Wrocławia, uchwycimy obrazy i dźwięki tworzące atmosferę miasta. Podczas zabawy dzieci odgadywać będą nazwy zawodów na podstawie przedmiotów (koszyk, sakiewka, stara moneta, mieczyk), które były powszechne w przeszłości miasta. Przy okazji pogawędki o zawodach dzieci poznają mieszkańców trzech warstw społecznych zamieszkujących dawny Wrocław. Pomagać w tym będą stare fotografie, z których można odczytać czym zajmowały się w mieście kobiety, czym mężczyźni, jak i gdzie mieszkano, jak spędzano wolny czas, jak się ubierano. Odpowiemy na pytania: kim byli rzemieślnicy, mistrzowie, kupcy i mieszczanie? Kim był kaletnik, ptasznik, grotnik, tkacz, świecarz, koszykarz, mincerz, płatnerz, gwoździarz, kołodziej, sukiennik, zielarz, złotnik, iluminator i bednarz?

Do wydruku – Cykl I – Dawni mieszkańcy Wrocławia i ich zawody


Tajemnice murów obronnych, czyli jak Wrocławianie dawniej bronili swego miasta

Zajęcia przedstawiające historię wrocławskich fortyfikacji. Na mapie lokalizujemy średniowieczne zamki, kiedyś obecne w krajobrazie miasta. Dzieci poznają sposoby obrony miast i architekturę dawnych umocnień. Nauczą się rozróżniać następujące elementy: fosa, mury obronne, baszta, wieża, most zwodzony. Dowiedzą się jak dawniej wyglądały bramy wjazdowe do miasta i dlaczego trzeba było płacić za wjazd. Odszukają na współczesnych zdjęciach Wrocławia elementy dawnych systemów obronnych. Odpowiemy na pytania: czy naszego miasta dawniej bronili rycerze? W jakim celu budowano miejskie mury? Do czego służył Arsenał? Dlaczego 200 lat temu zostały zburzone mury miasta i dlaczego zawdzięczamy to Francuzom?

Do wydruku – Cykl I – Tajemnice murów obronnych


Mosty, mostki i kładki Wrocławia

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się z fenomenem Wrocławia, jako miasta stu mostów i kładek. Poznają różne funkcje mostów, kładek i wiaduktów oraz ich znaczenie w dawnych czasach i współcześnie. Odkrywamy wspólnie bogatą symbolikę mostów (symbol połączenia i pośredniczenia) i w tym kontekście charakteru Wrocławia, jako miasta handlowego, otwartego na różne kultury i przybyszów z wielu stron Europy i świata. Pobudzamy wyobraźnię dzieci i wyzwalamy ich potencjał twórczy w trakcie pracy plastycznej polegającej na wykonaniu miniatury mostu według własnego pomysłu i umieszczeniu go na mapie Wrocławia. Odpowiemy na pytania: dlaczego mówi się, że Wrocław jest „miastem na wodzie”? Ile Wrocław ma mostów? Jak budowano dawniej mosty, a jak budowane są one dzisiaj? Jakie są różnice między mostami, a wiaduktami? Dlaczego na moście Tumskim wiszą kłódki? Czy są legendy dotyczące wrocławskich mostów?

Do wydruku – Cykl I – Mosty mostki i kładki Wrocławia


Wrocławskie Skarby w muzeach

Muzea są modne. W nich przyglądamy się samym sobie. Artystyczne, historyczne, przyrodnicze czy techniczne, prezentują wszystkie obszary działalności człowieka – kulturę i naukę, jaką stworzyliśmy. Od wieków ludzie gromadzili różne przedmioty: dzieła sztuki, księgi, ale też osobliwości. Skarby w muzeach wrocławskich to nie tylko złoto. Dzieci poznają największe skarby przechowywane we wrocławskich muzeach. Na koniec zajęć wykonują własnoręcznie przewodnik po wrocławskich muzeach. Odpowiemy na pytania: czy we Wrocławiu są mumie? Gdzie zobaczymy wieloryba? Czy Etruskowie odwiedzali Wrocław? Czy w skarbcu katedralnym nadal są skarby? Jak długo malowany był największy obraz w Polsce? Co można zbierać, a co kolekcjonować? Czy budynki też mogą być skarbami?

Do wydruku – Cykl I – Wrocławskie skarby w muzeach


Znane Wrocławianki i znani Wrocławianie

Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, że każdy może być w przyszłości sławny. Kim jest sławny człowiek? Czy warto być sławnym? Czy „sławni” są sławni tylko za życia? A może tacy się stają dopiero po śmierci? Te pytania będą zadawane najmłodszym i stanowić będą wstęp do rozmowy o sławnych Wrocławiankach i Wrocławianach. Dzieci podczas zajęć odbędą improwizacyjną podróż do Wielkiego Chana, aby dowiedzieć się kim był najsławniejszy polski podróżnik, który jako pierwszy Europejczyk dotarł na Daleki Wschód. Wykonają złotą kulę związaną z legendą o Błogosławionym Czesławie, aby poznać najsławniejszego patrona Naszego miasta. Zabawią się w mima, aby dowiedzieć się kim był najsławniejszy wrocławski założyciel teatru pantomimy, który rozsławił Wrocław na całym świecie.

Do wydruku – Cykl I – Znane Wrocławianki i znani Wrocławianie


Historia wrocławskich wodociągów – skąd się bierze woda w kranie

Czy odkręcając kurek z wodą zastanawiamy się skąd bierze się woda w kranie? Może z Odry? A może ze studni? Dzieci krok po kroku poznają drogę, jaką przebywa woda zanim trafi do naszych kranów. Dowiedzą się, że woda słodka, zdatna do picia, to woda cicha, której nie widać ani nie słychać. Poznają zabytki hydrotechniczne, które wpasowały się we wrocławski krajobraz. Dowiedzą się, jak ważna była i jest czysta woda dla obecnych i dawnych mieszkańców miasta. Odpowiemy na pytania: skąd bierze się woda w rzece i w studni? Jak nazywa się fabryka oczyszczająca naszą wodę i w jaki sposób działa? Co to jest wieża ciśnień i czy nadal ich używamy? Czym jest zabytek hydrotechniczny?

Do wydruku – Cykl I – Historia wrocławskich wodociągów


 

Pliki do pobrania

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Do wydruku - Cykl I komplet 556 KB